BLOG

Valter

Kot sinu Franka Kramarja je bilo Valterju gostinstvo in gostiteljstvo položeno v zibko. Bil je tudi prvi, ki je začel zoriti v teh krajih sir in posebej v ta namen postavil v Hiši Franko sirno klet. Prav tako je eden od pionirjev gibanja sonaravno pridelanih vin pri nas in se je že zgodaj povezal z […]
Read more

Najboljši POP!

Gault & Millau je eden od treh najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije. Prepoznan je po svojih kuharskih kapah, ki jih podeljuje restavracijam po svetu. Restavracije, ki izpolnjujejo kriterije Gault & Millau, lahko pridobijo od ene do pet kuharskih kap in so uvrščene v vodnik. Svojo izdajo tega gastronomskega velikana ima tudi Slovenija. Hišo Polonko […]
Read more