BLOG

Valter

Kot sinu Franka Kramarja je bilo Valterju gostinstvo in gostiteljstvo položeno v zibko. Bil je tudi prvi, ki je začel zoriti v teh krajih sir in posebej v ta namen postavil v Hiši Franko sirno klet. Prav tako je eden od pionirjev gibanja sonaravno pridelanih vin pri nas in se je že zgodaj povezal z […]
Read more